nedelja, 25. december 2011

Pravilen pristop k osebi, ki na videz potrebuje prvo pomoč

1) Opazimo osebo
2) Previdno se približamo osebi, kajti varstvo našega zdravja je pred žrtvinim
3) Osebi izročimo rorschachov test in ji pustimo 10 minut, da ga izpolni
4) Na podlagi rešenega testa ugotovimo njeno psihofizično stanje. Brez take podlage je namreč ravnanje z  navidezno nezavestno osebo lahko precej nevarno. 
5) Če je test pozitiven, in oseba deluje prisebna lahko začnemo z vprašanji: 
- kako ste?
- kako vam je ime?
- kaj vas boli? (v primeru slabih rezultatov rorschachovega preizkusa bi se žrtev samo drla in se v skrajnem primeru držala za neboleče mesto)
6) Če se oseba ne odziva v zadostni meri, oziroma je prenehala kazati znake življenja, jo oživljamo z dodatno polo rorschachovega testa. Če to ne zaleže kličemo prvo pomoč in tečemo, da nas kdo ne zaloti.


Torej, kar zgoraj piše pač ni res. Dejstvo je, da sem bil preveč z anjo in imam preveč idej. Preveč. :)

sreda, 21. december 2011

Dust in the wind

Wtf

Grem js na youtube, kliknem sign in in ugan kaj pol....avtomatsko se mi prjav z usernamom "taboge@gmail.com" Js sam kaj za vraga je to, nikol slišu ne vidu in nihče drug se ni prjavlu v moj youtube...

torek, 20. december 2011

Free fallin


Dobil sm idejo da bi ta komad probu zaigrat. V bistvu se mi že precej časa poje; odkar se mi je enkrat začel peti haha

Ustavna podlaga za pokrajino

Po Ustavi RS se lahko ustanovi pokrajina. Ustanovi se z zakonom.

Ustava pravi:

 143. člen
 (pokrajina)

Pokrajina je samoupravna lokalna skupnost, ki opravlja lokalne zadeve širšega pomena in z zakonom določene zadeve regionalnega pomena. Pokrajine se ustanopvijo z zakonom, s katerim se določi tudi njihovo območje, sedež in ime. Zakon sprejme državni zbor z dvotretjinsko večino glasov navzočih poslancev. V postopku za sprejem zakona mora biti zagotovljeno sodelovanje občin. Država z zakonom prenese na pokrajine opravljanje posameznih nalog iz državne pristojnosti, mora pa jim za to zagotoviti potrebna sredstva.


To v bistvu pomeni, da imamo v ustavi začrtana navodila, kako priti do nove lokalne ureditve, uvesti jo pa  nihče ne namerava. Čudno, kajti to nam določa najvišji akt v državi. Vse skupaj rad primerjam z izmišljenim primerom: Pred seboj držimo pravila za nogomet in se sprašujemo, zakaj nogometaši samo tečejo namesto, da bi brcali žogo. Žoga je sicer v pravilih dobro opisana, ne uporablja pa je nihče. Kje je potem smisel, da se jo sploh zapiše.

Je 143. člen naše ustave le mrtva črka na papirju? Bomo dobili pokrajine? Ali pa bo vse skupaj privedlo do noveliranja ustave, ker so nekateri osebki v državni oblasti preveč pohotni in se bojijo delček oblasti predati na nižjo raven. Obstaja pa tudi dejstvo, da je večina ljudi na oblasti enostavno premalo izobražena, da bi sploh lahko pomislila na kakšno razumno odločitev, kot je ta.