ponedeljek, 16. avgust 2010

Random funkcija

Takole lahko tudi v našem vsakdanjiku uporabimo znamenito random funkcijo!

Kako najprej pridemo do rešitve, ki je 17?
NIČ LAŽJEGA...

(3 x pravljično število 9) - 4(rand) = 17

oziroma...

(3 x nepravljično število 7) - 3(rand) = 17

tako lahko pospolšimo.... (y x (pravljično - nepravljično)^2) - x(rand) = lim(x); x->∞

2 komentarja: